Geslachtsgebonden  
Hier hebben we te maken met een recessieve mutatie die zich op het Z chromosoom of het geslachtschromosoom bevindt.
Zoals we weten heeft de man bij vogels twee Z chromosomen en kan dus split zijn voor een geslachtsgebonden recessieve mutatie.


Wil de mutatie uiterlijk zichtbaar zijn dat moeten beide genen op het chromosomen paar gemuteerd zijn.


Een pop daarentegen heeft slechts één Z chromosoom en vertoont daardoor uiterlijk al de mutatie wanneer ze slechts op haar enige Z chromosoom aanwezig is.
Daardoor kan een pop nooit split zijn voor een geslachtsgebonden recessieve mutatie.

Uit deze combinatie hebben we 50% mannen groen / lutino en 50% poppen lutino.
Het al of niet aanwezig zijn van het Y chromosoom bepaalt hier uiteraard of we met een man of een pop te maken krijgen.

 

 

onderstaand een foto van een geslachtsgebonden mutatie ter illustratie: